Image

"Rostrum vill vara ett rum för det nyfikna och sökande,
för konst som står i nära dialog med betraktaren"

Galleri Rostrum är ett föreningsägt konstgalleri på Gamla Väster i Malmö, grundat år 1985.
Galleri Rostrum startades av en grupp konstnärer på bakgården till Södra Förstadsgatan 63
och flyttade senare till de nuvarande lokalerna på Västergatan 21

Välkomna!