Ljus Färg

13,500 kr

Plåt, blästrat glas, lampa.
Limiterad upplaga 360 exemplar.