Image

Utställningsprogram/ Exhibition Program

Hösten 2018/ Autumn 2018

11 augusti – 9 september /August 11 – September 9th

Karl Larsson

September 22 – October 21st

Ewa Berg

3 november – 2 december / November 3rd – December 2nd

Jelena Rundqvist

Art After Work

Söndags Art After Work ljuskonstmingel med Joanna Thede under: byLight2018 – Rostrum 16 sept.

/Sunday Art After Work: Light Art Mingel with Joanna ThedebyLight2018  – Rostrum 16 Sep

Våren 2018/ Spring 2018

13 januari – 4 februari /January 13 – February 4th

Annika Svenbro

10 februari – 4 mars /February 10 – March 4th

Martina Funder, Peter Kozek, Cornelia König, Barbara Szüts, Michael Wegerer

Utväxlingsprojekt mellan Galleri Rostrum och Kunstverein Baden, Österrike /Exchange project between Gallery Rostrum and Kunstverein Baden, Austria

10 mars – 8 april /March 10 – April 8th

Natalie Sutinen

14 april – 6 maj /April 14 – May 6th

Helena Jureén

12 maj – 3 juni /May 12 – June 3

Linet Sánchez Gutiérrez

____________________________________________________________

Galleri Rostrum kommer att delta på: /Gallery Rostrum will participate at:

Supermarket Art Fair, Stockholm, 12-15 April

med projektet /with the project

Welcome to: IDEALISTICA – The Ideal World Heritage Art Museum

_____________________________________________________________

Utväxlingsprojektet mellan Galleri Rostrum och Kunstverein Baden, Österrike fortsätter med att utställare från Rostrum ställer ut på Baden Kundtverein, Baden Österrike

The exchange project between Galleri Rostrum and Kunstverein Baden, Austria continues with exhibitors from Rostrum exhibiting at the Baden Kvereverein, Baden Austria

10 Mars – 15 April /10 March – 15 April

PALINDROM

Ewa Berg, Maria Lavman Vetö, Malin E Nilsson, Cecilia Sering, Helga Steppan, Jukka Värelä